Information enligt Europeiska Dataskyddsförordningen GDPR

Nischer har ett företagsregister med personuppgifter över kunder, som anmält sitt intresse för bostäder i våra projekt. Personuppgifterna används endast internt och vi lämnar inte ut dem från registret till tredje part.

De uppgifter vi har är: Personnamn, e-postadress och i vissa fall telefonnummer. Uppgifterna finns på extern krypterad server och nås via molntjänst med lösenord för behörig personal.

Det finns alltid möjlighet att avsäga sig utskick från oss vid alla tillfällen, ta del av registeruppgifter och få dem raderade.

Personuppgiftsbiträde har registret och backup på sin server. Biträdesavtal finns.”