Produkter

I vår fabrik tillverkar vi träpaneler och moduler på en professionell hög kvalitetsnivå. Vi erbjuder också att designa och montera detta till prefabricerade bostäder.

Hur vi bygger snabbare, billigare och bättre

Att använda standardiserade moduler för trapphus, hissar och bostäder, som utvecklas på fabriken och levereras redo för enkel installation på plats, har många fördelar. Förutom att minska produktionspriset och byggtiden förenklas också planering och design. Modulproduktion kan anpassas flexibelt till varje projekts förhållanden och erbjuder därför stora möjligheter att utforma unika men prisvärda byggnader.

ETT HJÄRTA AV TRÄ

Det finns många anledningar att välja trä för husproduktion. Det är ett prisvärt material att arbeta med, det är lätt att underhålla och är ett hållbart val för framtiden.

När du väljer ett hus byggt av trä väljer du ett material med en rad miljöfördelar. Träd absorberar koldioxid och ger oss syre medan kol lagras i träet. Trä kan sedan återvinnas flera gånger innan det slutligen bränns och blir el och värme för våra hus.

Vi levererar moduler, paneler eller kompletta byggnader till både privata kunder, fastighetsutvecklare samt privata och offentliga företag. Du hittar våra kunder över hela Europa även om våra kärnmarknader är de nordiska länderna.

 

LÄGENHETER

PRIVATA VILLOR

PARHUS & townhouses

KOMMERSIELLA BYGGNADER