Bergen, Norge


STORLEK:
5116 m2

ANTAL HUSHÅLL:
152 lägenheter