Björnrike, Sverige


STORLEK:
892 m²

ANTAL HUSHÅLL:
12 lägenheter