Gävle, Sverige


STORLEK:
1100 m2

ANTAL HUSHÅLL:
27 lägenheter