Villa Swea,
Göteborg, Sverige


STORLEK:
310 m2

ANTAL HUSHÅLL:
1 privat villa