Järvsö, Sverige


STORLEK:
300 m2

ANTAL HUSHÅLL:
4 lägenheter