Kristianstad, Sverige


STORLEK:
1288 m2

ANTAL HUSHÅLL:
12 hus