Kungälv, Sverige


STORLEK:
500 m2

ANTAL HUSHÅLL:
10 privata villor