Villa Nova,
Stockholm, Sverige


STORLEK:
199 m2

ANTAL HUSHÅLL:
1 privat villa