Sälen, Sverige


STORLEK:
4281 m²

ANTAL HUSHÅLL:
42 lägenheter